Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren

Geraadpleegd op 02-03-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 30-06-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 2a

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Regeling nadere beroepsvereisten rechterlijke ambtenaren bij het openbaar ministerie

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2017 Wijziging 09-12-2016 Stb. 2016, 501 09-12-2016 Stb. 2016, 503 Alg. 1
01-07-2010 Nieuw 01-06-2010 Stb. 2010, 210 14-06-2010 Stb. 2010, 225

Opmerkingen

  1. Artikel VI van Stb. 2016/501 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven