Aanwijzing politieambtenaren bevoegd tot betreding van luchtvaartterreinen

[Regeling vervallen per 31-10-2009.]
Geraadpleegd op 01-03-2024.
Geldend van 25-03-1994 t/m 30-10-2009

Aanwijzing van de ambtenaren van de Luchtvaartpolitie van het Korps Landelijke Politiediensten als ambtenaren bedoeld in artikel 73, eerste lid van de Luchtvaartwet

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelezen het verzoek van de Commandant van de Luchtvaartpolitie van het Korps Landelijke Politiediensten d.d. 31 januari 1994;

Gelet op artikel 73, eerste lid, onder a, van de Luchtvaartwet;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 31-10-2009]

Aan te wijzen als ambtenaren, die bevoegd zijn voor het burgerluchtverkeer aangewezen luchtvaartterreinen en de zich daarop bevindende luchtvaartuigen, alsmede fabrieken, werkplaatsen en aanhorigheden daarvan, naar redelijkerwijze kan worden vermoed, bestemd voor de vervaardiging, het onderhoud of het herstel van luchtvaartuigen of onderdelen daarvan, binnen te treden, ten einde zich te overtuigen of de wettelijke bepalingen ter zake worden nageleefd, de ambtenaren van de luchtvaartpolitie van het korps landelijke politiediensten.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 31-10-2009]

deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

's-Gravenhage, 18 maart 1994

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

Namens deze,

De

directeur-generaal van de Rijksluchtvaartdienst

,

J. W. Weck

Naar boven