Voorkoming van dubbele belasting ten aanzien van bepaalde inkomsten behaald met werkzaamheden [...] met Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk

[Regeling vervallen per 09-08-2008 met terugwerkende kracht tot en met 18-07-2008.]
Geraadpleegd op 30-09-2023.
Geldend van 17-03-1994 t/m 17-07-2008

Voorkoming van dubbele belasting ten aanzien van bepaalde inkomsten behaald met werkzaamheden buitengaats onder de belastingverdragen met Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk

In de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Noorwegen tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen met protocol, gesloten te Oslo op 12 januari 1990, Trb. 1990, 30 (hierna: verdrag Nederland-Noorwegen) en de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar vermogenswinsten gesloten te ’s-Gravenhage op 7 november 1980, Trb. 1980, 205, zoals gewijzigd bij de protocollen van 12 juli 1983, Trb. 1983, 128, en 24 augustus 1989, Trb. 1991, 14 (hierna: Verdrag Nederland-Verenigd Koninkrijk) is in artikel 24, lid 10, van het Verdrag Nederland-Noorwegen en in artikel 22a, lid 9, van het Verdrag Nederland-Verenigd Koninkrijk ten aanzien van de werkzaamheden buitengaats bij de wijze van voorkoming van dubbele belasting voor inkomsten als bedoeld in artikel 24, leden 2 en 4, van het Verdrag Nederland-Noorwegen en artikel 22a, leden 3 en 5, van het Verdrag Nederland-Verenigd Koninkrijk gekozen voor de verrekeningsmethode. Dit betekent dat Nederland een aftrek van zijn belasting geeft voor de in Noorwegen of het Verenigd Koninkrijk betaalde belasting. Mij is gebleken dat deze wijze van voorkoming in de praktijk in bepaalde situaties kan leiden tot een door mij niet gewenst geachte belastingverzwaring ten opzichte van de vrijstellingsmethode. In de latere belastingverdragen wordt ten aanzien van deze inkomsten door Nederland de vrijstellingsmethode toegepast op voorwaarde dat aan de hand van bewijsstukken wordt aangetoond dat in het andere land over die inkomsten belasting is betaald.

Hierbij deel ik u mede dat ik in verband met het voorgaande heb besloten ten aanzien van de voordelen uit onderneming in de zin van artikel 24, lid 2, van het Verdrag Nederland-Noorwegen en artikel 22a, lid 3, van het Verdrag Nederland-Verenigd Koninkrijk en de voordelen uit zelfstandige arbeid in de zin van artikel 24, lid 4, van het Verdrag Nederland-Noorwegen en artikel 22a, lid 5, van het Verdrag Nederland-Verenigd Koninkrijk op verzoek van de belastingplichtige voorkoming van dubbele belasting via de vrijstellingsmethode toe te staan mits aan de hand van bewijstukken wordt aangetoond dat in het andere land belasting is betaald over die voordelen of inkomsten. Ik verbind hieraan echter wel de voorwaarde dat op een eenmaal gemaakte keuze gedurende de looptijd van het desbetreffende project niet meer kan worden teruggekomen.

Naar boven