Aanwijzing document voor vaststelling identiteit van personen

[Regeling vervallen per 02-01-2005.]
Geldend van 01-06-1994 t/m 01-01-2005

Aanwijzing document voor vaststelling identiteit van personen

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 1, tweede lid, van de Wet op de identificatieplicht,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 02-01-2005]

Als document, waarmee in bij de wet aangewezen gevallen de identiteit van personen kan worden vastgesteld, bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Wet op de identificatieplicht, wordt aangewezen: de gemeentelijke identiteitskaart.

Artikel 2

[Vervallen per 02-01-2005]

De aanwijzing bedoeld in artikel 1 vervalt op het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet (Stb. 1994), met dien verstande dat de reeds uitgegeven gemeentelijke identiteitskaarten hun geldigheid als document bedoeld in artikel 1 behouden tot de daarop aangegeven datum.

Artikel 3

[Vervallen per 02-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag van inwerkingtreding van de Wet op de identificatieplicht: 1 juni 1994.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 16 maart 1994

De

minister

van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina