Bevoegdheid Stichting Centrale Opvang Vluchtelingen

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geraadpleegd op 27-09-2023.
Geldend van 20-03-1994 t/m 31-12-2003

Bevoegdheid Stichting Centrale Opvang Vluchtelingen

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

Het bestuur van de Stichting Centrale Opvang Vluchtelingen is bevoegd om namens de minister beschikkingen inzake de verstrekking van voorzieningen aan quotumvluchtelingen te geven op basis van de Handleiding materiële voorzieningen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

Het bestuur van de Stichting Centrale Opvang Vluchtelingen kan de bevoegdheid bedoeld in het artikel 1 geheel of ten dele overdragen aan medewerkers die in dienst zijn van haar organisatie.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 6 februari 1994.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voornoemd,

H. d' Ancona

Naar boven