Besluit betreffende ontbinding van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (1994)

Geraadpleegd op 21-06-2024.
Geldend van 01-05-1994 t/m heden

Besluit van 14 maart 1994, betreffende ontbinding van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, daartoe gemachtigd door de Raad van Ministers, van 10 maart 1994, Stafafdeling Constitutionele Zaken en Wetgeving:

Gelet op de artikelen 64 en 137, derde lid, van de Grondwet en artikel F 2 van de Kieswet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan de beide kamers der Staten-Generaal, aan de Raad van State, aan de ministeries, aan de Kiesraad en aan de Algemene Rekenkamer, en dat met de nota van toelichting in het Staatsblad en in de Staatscourant zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 14 maart 1994

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken,

E. van Thijn

Uitgegeven de zeventiende maart 1994

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven