Regeling periode spieringvisserij

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 18-05-2024.
Geldend van 14-03-1994 t/m 23-01-2004

Regeling periode spieringvisserij

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelezen het verzoek van het Produktschap voor Vis en Visprodukten van 2 maart 1994;

Besluit:

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Als periode bedoeld in artikel 2, vierde lid, van de Regeling IJsselmeervisserij 1993 wordt voor 1994 vastgesteld de periode van 14 maart vanaf 7.00 uur tot en met 4 april.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 9 maart 1994

De

minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
voor deze:
De

Directeur-Generaal Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

,

G. van der Lely

Naar boven