Wijziging Regeling opvang asielzoekers en intrekking van de Tijdelijke regeling opvang ontheemden

Geraadpleegd op 18-05-2024.
Geldend van 09-03-1994 t/m heden

Wijziging Regeling opvang asielzoekers en intrekking van de Tijdelijke regeling opvang ontheemden

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Besluit:

Artikel II

De Tijdelijke regeling opvang ontheemden wordt ingetrokken met dien verstande dat de verstrekkingen aan ontheemden die op het moment van inwerkingtreding van de intrekking opvang werd geboden in het kader van Hoofdstuk III van voornoemde regeling, op dezelfde wijze, onder dezelfde voorwaarden en tot hetzelfde tijdstip kan worden voortgezet.

Artikel III

Aan degenen die als ontheemden een bedrag van f 150,- hebben ontvangen op grond van artikel 9 van de Tijdelijke regeling opvang ontheemden, wordt tot drie maanden na het verstrekken van dat bedrag geen toelage op het zakgeld als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Regeling opvang asielzoekers verstrekt.

Artikel IV

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na plaatsing in het Staatscourant.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

H. d'Ancona

Naar boven