Reglement van orde voor de ministerraad

Geldend van 05-11-2011 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Algemene Zaken
Afkortingen RVOMR
RvO Min
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling RijksKB
IdentificatienummerBWBR0006501
RechtsgebiedStaats- en bestuursrecht | Staatsrecht
OverheidsthemaOverheid, bestuur en koninkrijk

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Instelling Ministeriële Commissie Staatkundige Vernieuwing
 2. Instellingsbesluit ministeriële commissie Crisisbeheersing
 3. Instellingsbesluit ministeriële commissie Doorzettingsmacht Terrorismebestrijding
 4. Instellingsbesluit ministeriële commissie voor marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit
 5. Instellingsbesluit ministeriële commissie voor wetgevingsbeleid en rechtshandhaving
 6. Instellingsbesluit Raad voor Europese en Internationale Aangelegenheden
 7. Instellingsbesluit raad voor Koninkrijksrelaties
 8. Opheffingsbesluit Ministeriële Commissie Noordzee Aangelegenheden (MICONA)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Algemene aanwijzingen inzake aangelegenheden van de ministerraad en onderraden
  Tekst: tekst
Terug naar begin van de pagina