Warenwetregeling algemene chemische produktveiligheid

[Regeling vervallen per 16-12-2009.]
Geraadpleegd op 19-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 16-01-2007.
Geldend van 16-01-2007 t/m 15-12-2009

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 16-01-2007

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 16-01-2007)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
16-12-2009 Intrekking-regeling 30-11-2009 Stb. 2009, 533 30-11-2009 Stb. 2009, 533 Alg. 1
20-01-2000 Wijziging 18-01-2000 Stcrt. 2000, 14 GZB/C&O/1001586 18-01-2000 Stcrt. 2000, 14
31-12-1997 Wijziging 26-01-1998 Stcrt. 1998, 24 GZB/C&O/974516 26-01-1998 Stcrt. 1998, 24
12-05-1995 Wijziging 04-05-1995 Stcrt. 1995, 90 DGVgz/VVP/P95484 04-05-1995 Stcrt. 1995, 90
25-02-1994 Nieuwe-regeling 23-02-1994 Stcrt. 1994, 39 DGVgz/VVP/P94432 04-02-1994 Stb. 1994, 105 Inwtr. 2

Opmerkingen

  1. Regeling van rechtswege vervallen door het vervallen van de grondslag.1)
  2. Treedt in werking op het tijdstip waarop het Warenwetbesluit algehele chemische produktveiligheid in werking treedt.2)
Naar boven