Erkenning als ziekenhuis voor orthotope levertransplantaties

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 25-09-2023.
Geldend van 01-03-1994 t/m 31-12-2005

Erkenning als ziekenhuis voor orthotope levertransplantaties

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Gelet op artikel 8a van de Ziekenfondswet en artikel 8 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;

Gehoord de Ziekenfondsraad;

Besluit:

Artikel I

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Het Academisch Ziekenhuis Groningen wordt erkend als ziekenhuis als bedoeld in artikel 1 van het Besluit ziekenhuisverpleging ziekenfondsverzekering en artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken bijzondere ziektekostenverzekering, voor de uitoefening van de functie orthotope levertransplantaties.

Artikel II

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 maart 1994.

De

Staatssecretaris

voornoemd,
namens deze,
De

Directeur Verzekeringen, Marktordening en Prijsvorming

,

S.G. Rijpma

Naar boven