Regeling vrijstelling tot registratie bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geraadpleegd op 25-04-2024.
Geldend van 25-09-2010 t/m 31-12-2013

Regeling vrijstelling tot registratie bij de Centrale organisatie werk en inkomen

De minister van onderwijs en wetenschappen,Mede namens de minister van landbouw, natuurbeheer en visserij,

Gelet op artikel 13, derde lid, van het Besluit werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel

In overeenstemming met de Sector Commissie Onderwijs en Wetenschappen,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

  • 2 In afwijking van het eerste lid gelden de omschreven vrijstellingen eveneens voor de betrokkene van 55 jaar, indien de directeur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen heeft verklaard, dat er geen functies beschikbaar zijn voor werklozen van 55 jaar en ouder.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

Van de verplichtingen gericht op arbeidsinpassing, als bedoeld in artikel 10, eerste lid onderdeel b, van het Besluit werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel is vrijgesteld de betrokkene, die met het oog op de verbetering van de kansen op de arbeidsmarkt een naar het oordeel van de minister noodzakelijke opleiding of scholing volgt.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 maart 1994.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vrijstelling tot registratie bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

De

minister

van onderwijs en wetenschappen,

dr. ir. J.M.M. Ritzen

Naar boven