Regeling periode waarbinnen het recht op uitkering kan herleven

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 01-08-1996 t/m 31-12-2013

Regeling periode waarbinnen het recht op uitkering kan herleven

De minister van onderwijs en wetenschappen,Mede namens de minister van landbouw, natuurbeheer en visserij,

Gelet op artikel 7, tweede lid, Besluit werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel;

In overeenstemming met de Sector Commissie Onderwijs en Wetenschappen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2014]

De termijn van zes maanden, bedoeld in artikel 7, derde lid van het Besluit werkloosheid onderwijs en onderzoekpersoneel, blijft buiten toepassing ten aanzien van de betrokkene, die op de laatste dag van deze termijn 57,5 jaar of ouder is.

De

minister

van onderwijs en wetenschappen,

dr. ir. J.M.M. Ritzen.

Terug naar begin van de pagina