Regeling inzake tijdstip van registratie van werknemers als werkzoekende bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geraadpleegd op 03-12-2023.
Geldend van 25-09-2010 t/m 31-12-2013

Regeling inzake tijdstip van registratie van werknemers als werkzoekende bij de Centrale organisatie werk en inkomen

De minister van onderwijs en wetenschappen,Mede namens de minister van landbouw, natuurbeheer en visserij,

Gelet op artikel 12, tweede lid, Besluit werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel;

In overeenstemming met de Sector Commissie Onderwijs en Wetenschappen;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

De betrokkene, die recht heeft op uitkering op grond van het Besluit werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel, is verplicht zich als werkzoekende bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen te laten registreren op de eerste dag, waarop de gelegenheid daartoe open staat na het intreden van zijn werkloosheid, als bedoeld in artikel 3, zesde lid, van het Besluit werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

De betrokkene, die als werkzoekende bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen is geregistreerd, is verplicht de registratie door of vanwege de directeur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te doen verlengen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 maart 1994.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling inzake tijdstip van registratie van werknemers als werkzoekende bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

De

minister

van onderwijs en wetenschappen,

dr. ir. J.M.M. Ritzen.

Naar boven