Regeling met betrekking tot scholing

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
[Regeling materieel uitgewerkt per 02-02-2012.]
Geraadpleegd op 04-10-2023.
Geldend van 25-09-2010 t/m 31-12-2013

Regeling met betrekking tot scholing

De minister van onderwijs en wetenschappen,Mede namens de minister van landbouw, natuurbeheer en visserij,

Gelet op artikel 35, eerste lid, Besluit werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel;

In overeenstemming met de Sector Commissie Onderwijs en Wetenschappen;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

Het uitvoeringsorgaan kan de betrokkene toestemming verlenen zich te scholen met behoud van zijn recht op uitkering, indien hij:

  • a. een aanvraag en studieplan indient bij het uitvoeringsorgaan;

  • b. uit een verklaring van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen blijkt dat de opleiding een reële kans op een nieuwe betrekking biedt;

  • c. de duur van de opleiding in beginsel niet langer is dan één jaar. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan een langere duur toestaan.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 maart 1994.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling met betrekking tot scholing.

De

minister

van onderwijs en wetenschappen,

dr. ir. J.M.M. Ritzen

Naar boven