Wijziging regelingen Rijksbrandweeracademie

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geraadpleegd op 17-04-2024.
Geldend van 01-11-1993 t/m 31-01-2005

Wijziging regelingen Rijksbrandweeracademie

De Minister van Binnenlandse Zaken, gelet op artikel 15, tweede lid, van de Brandweerwet 985;

Gezien het advies van het curatorium Rijksbrandweeracademie van 29 juni 1993, nr. CRBA93/U5;

Besluit:

Artikel I

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

[Red: Wijzigt de Regeling Rijksbrandweeracademie.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

[Red: Wijzigt de Overlegregeling Rijksbrandweeracademie.]

Artikel III

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Op de adspirant-beroepsbrandweerofficieren die voor 1 november 1993 zijn aangevangen met de studie, blijven de artikelen 1, onderdeel d, 19 en 20 van de Regeling Rijksbrandweeracademie en artikel 1, onderdeel d, van de Overlegregeling Rijksbrandweeracademie van toepassing zoals deze luidden voor 1 november 1993.

Artikel IV

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

In afwijking van artikel 19 van de Regeling Rijksbrandweeracademie vangt de studie voor het studiejaar 1993–1994 aan met ingang van 1 november 1993.

Artikel V

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van en werkt voor zover het de artikelen 1, onderdelen A tot en met C, E, tweede lid, F en G, II en III betreft, terug tot en met 1 november 1993.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 11 februari 1994

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

E. van Thijn

Naar boven