Vervanging openbare registers door microfoto's

Geraadpleegd op 28-02-2024.
Geldend van 01-03-1994 t/m heden

Vervanging openbare registers door microfoto's

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 9 van de Kadasterwet,

Besluit:

Artikel 1

De inhoud van de registers van inschrijving van feiten die betrekking hebben op onroerende zaken en de rechten waaraan deze onderworpen zijn, gehouden aan de kantoren van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers te Alkmaar, Arnhem, Assen, Eindhoven, 's-Gravenhage, Groningen, Leeuwarden, Lelystad, Middelburg, Roermond en Utrecht, wordt vervangen door afschriften daarvan in dubbel in de vorm van microfoto's, voor zover het betreft:

 • a. de van 5 januari 1990 tot en met 31 december 1992 verschenen delen van het register Hypotheken 4 van het genoemde kantoor te Alkmaar, zijnde de delen 5971 tot en met 6804;

 • b. de van 1 januari 1992 tot en met 7 juli 1993 verschenen delen van het register Hypotheken 4 van het genoemde kantoor te Arnhem, zijnde de delen 11093 tot en met 12160;

 • c. de van 3 januari 1989 tot en met 5 januari 1993 verschenen delen van het register Hypotheken 4 van het genoemde kantoor te Assen, zijnde de delen 4461 tot en met 5135;

 • d. de van 27 september 1988 tot en met 31 december 1992 verschenen delen van het register Hypotheken 4 van het genoemde kantoor te Eindhoven, zijnde de delen 8504 tot en met 10165;

 • e. de van 30 december 1989 tot en met 5 januari 1993 verschenen delen van het register Hypotheken 4 van het genoemde kantoor te 's-Gravenhage, zijnde de delen 8941 tot en met 10296;

 • f. de van 5 januari 1990 tot en met 8 januari 1993 verschenen delen van het register Hypotheken 4 van het genoemde kantoor te Groningen, zijnde de delen 4452 tot en met 4985;

 • g. de van 9 januari 1990 tot en met 29 juni 1993 verschenen delen van het register Hypotheken 4 van het genoemde kantoor te Leeuwarden, zijnde de delen 6485 tot en met 7300;

 • h. de van 1 januari 1991 tot en met 6 januari 1993 verschenen delen van het register Hypotheken 4 van het genoemde kantoor te Lelystad, zijnde de delen 75 tot en met 282;

 • i. de van 3 januari 1990 tot en met 31 december 1992 verschenen delen van het register Hypotheken 4 van het genoemde kantoor te Middelburg, zijnde de delen 3843 tot en met 4322;

 • j. de van 30 december 1989 tot en met 7 januari 1993 verschenen delen van het register Hypotheken 4 van het genoemde kantoor te Roermond, zijnde de delen 6746 tot en met 8375;

 • k. de van 30 december 1989 tot en met 18 januari 1993 verschenen delen van het register Hypotheken 4 van het genoemde kantoor te Utrecht, zijnde de delen 6376 tot en met 7393;

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 maart 1994 en wordt opgenomen in de Staatscourant.

, 7 februari 1994

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Voor deze, De

hoofddirecteur van het Kadaster en de Openbare Registers

,

J. Lohuis

Naar boven