Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer

[Regeling vervallen per 06-12-2006.]
Geraadpleegd op 01-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-2005.
Geldend van 01-08-2005 t/m 05-12-2006

Wetstechnische informatie voor Bijlage I

Informatie geldend op 01-08-2005

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Regeling slibvangputten en vet- of olie-afscheiders

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze bijlage

  1. Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer
    Artikelen: 1, 2, 3
  2. Regeling slibvangputten en vet- of olie-afscheiders
    Artikelen: 1, 2

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze bijlage

(geldig op 01-08-2005)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
06-12-2006 Intrekking-regeling 13-07-2006 Stb. 2006, 390 03-11-2006 Stb. 2006, 598
01-05-2004 Wijziging 19-03-2004 Stb. 2004, 127 16-04-2004 Stb. 2004, 169
01-01-2003 Wijziging 17-04-2002
samen met
16-10-2002
Stb. 2002, 203
samen met
Stb. 2002, 516
28-11-2002 Stb. 2002, 582
08-05-2002 Wijziging 20-03-2002 Stb. 2002, 169 01-05-2002 Stb. 2002, 206 Inwtr. 1
16-04-1999 Wijziging 01-12-1998 Stb. 1999, 121 01-12-1998 Stb. 1999, 121
01-07-1997 Wijziging 15-01-1997 Stb. 1997, 60 20-06-1997 Stb. 1997, 263
01-03-1996 Wijziging 19-01-1996 Stb. 1996, 45 19-01-1996 Stb. 1996, 47
01-04-1994 Nieuwe-regeling 04-02-1994 Stb. 1994, 107 04-02-1994 Stb. 1994, 107

Opmerkingen

  1. Treedt in werking als de onderdelen A en V van artikel I van de Wijzigingswet Wet milieubeheer, enz. (structuur beheer afvalstoffen) (W6465) in werking treden.1)
Naar boven