Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 01-01-2010 t/m 31-12-2013

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
AfkortingBWOO
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling AMvB
IdentificatienummerBWBR0006445
Rechtsgebieden Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Ambtenarenrecht
Onderwijsrecht
OverheidsthemaOnderwijs en wetenschapWerk- en loopbaan

Opmerking

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Dagloonregelen
 2. Mandaatbesluit Loyalis
 3. Mandaatbesluit Loyalis
 4. Regeling geheel of gedeeltelijk eindigen van het recht op uitkering bij samenloop
 5. Regeling gelijkstelling loondagen Besluit werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel
 6. Regeling gelijkstelling weken, waarin geen arbeid is verricht met weken waarin arbeid is verricht
 7. Regeling inzake tijdstip van registratie van werknemers als werkzoekende bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
 8. Regeling maatregelen sector OenW
 9. Regeling met betrekking tot indexering van het dagloon
 10. Regeling met betrekking tot scholing
 11. Regeling periode waarbinnen het recht op uitkering kan herleven
 12. Regeling vrijstelling tot registratie bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
 13. Regels betreffende het begrip vakantie en de periode van vakantie met behoud van recht op uitkering
 14. Regels om bij de berekening van het aantal arbeidsuren, uren waarin geen arbeid is verricht, gelijk te stellen met arbeidsuren, en uren, waarin arbeid is verricht, buiten beschouwing te laten
 15. Richtlijn passende arbeid 1999
 16. Verzamelregeling BWOO

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzingsregeling regelingen ex artikel 7 en 7a WAO
  Artikel: 1
 2. Beroepswet
  Bijlage: bij de Beroepswet
 3. Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel
  Artikelen: III, 34d
 4. Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair onderwijs
  Artikelen: 1, 22
 5. Besluit gebruik sofi-nummer Wbp
  Artikel: 3
 6. Besluit rechtspositie leden van centrale directies en van colleges van bestuur van hogescholen
  Artikelen: 3, 4
 7. Besluit rechtspositie leden van colleges van bestuur van openbare universiteiten
  Artikelen: 5, 10
 8. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Informatie Beheer Groep vanaf 1994
  Bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 9. Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair onderwijs
  Artikelen: 44, 48
 10. Financiële arbeidsvoorwaarden per 1 maart 2003
  Circulaired.divisie: 2.1.2.2
 11. Mandaatbesluit Loyalis
 12. Mandaatbesluit Loyalis
 13. Mandaatbesluit Uitkeringsinstituut werknemersverzekeringen voor uitvoering diverse werkloosheidsregelingen
  Artikel: 1
 14. Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden
  Artikel: 12
 15. Regeling formalisering bijlagen, verschillende berekeningswijzen en percentages in het Kaderbesluit rechtspositie PO
  Artikel: 4
 16. Regeling formalisering bijlagen, verschillende berekeningswijzen en percentages in het Kaderbesluit rechtspositie PO en Rechtspositiebesluit WPO/WEC
  Artikelen: 1, 3, 4
 17. Regeling inzake tijdstip van registratie van werknemers als werkzoekende bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
  Artikel: 1
 18. Regeling onderwijscontroleprotocol OCW 2009
  Bijlage: bijlage
 19. Regeling verlening volmacht UWV
  Artikel: 1
 20. Verhoging flexibilisering arbeidsduur
  Tekst: tekst
 21. Voorlichting over de regeling toelagen schoolleiding basisscholen
  Tekst: tekst
 22. Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen
  Artikelen: 31, 32, 32a, 33, 45b
 23. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 1
 24. Wijziging Regeling loonsuppletie BWOO
  Tekst: tekst
 25. Wijziging regelingen kinderopvang en buitenschoolse opvang
  Tekst: tekst
 26. Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit WBO/OWBO, enz. (totstandbrenging van een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra en toevoeging van een tweede deel aan de Wet op het voortgezet onderwijs en ivm het onderwijs in allochtone levende talen)
  Artikel: XX
 27. Wijzigingsbesluit enkele besluiten in verband met verdere decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden
  Artikel: III
Terug naar begin van de pagina