Overgangsregeling bijdrage landelijk railnet

[Regeling vervallen per 04-03-2004.]
Geraadpleegd op 23-02-2024.
Geldend van 19-02-1994 t/m 03-03-2004

Overgangsregeling bijdrage landelijk railnet

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 22 van het Besluit Infrastructuurfonds;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 04-03-2004]

  • 1 De Minister van Verkeer en Waterstaat stelt de bijdrage voor het jaar 1994 betreffende kapitaallasten en onderhoud van het landelijk railnet vast voor 1 april 1994.

  • 2 Aan de vaststelling kan de Minister nadere voorschriften verbinden.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 04-03-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1994.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 04-03-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Overgangsregeling bijdrage landelijk railnet.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 1 februari 1994

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

J. R. H. Maij-Weggen

Naar boven