Regeling heffing vloeibaar gemaakt petroleumgas 1994

Geraadpleegd op 01-12-2023.
Geldend van 16-02-1994 t/m heden

Artikel I

 • 1 In de aangifte voor de heffing van vloeibaar gemaakt petroleumgas bedoeld in artikel XII, eerste lid, van de Wet van 24 december 1993 tot wijziging van een aantal belastingwetten en van de Wet Infrastructuurfonds in het kader van het belastingplan 1994 worden de volgende gegevens vermeld:

  • a. de naam, het adres en de aard van het bedrijf van de aangever;

  • b. een nauwkeurige aanduiding van de plaats of plaatsen waar het vloeibaar gemaakt petroleumgas zich bevindt;

  • c. de hoeveelheid vloeibaar gemaakt petroleumgas per plaats;

  • d. de stand van het telwerk indien een voorraadtank is verbonden met een pompinstallatie met telwerk;

  • e. het bedrag aan belasting.

 • 2 De aangifte wordt gedaan in tweevoud.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

M.J.J. van Amelsvoort

Naar boven