Toestemming vaststelling premie-aandeel werknemer voor 1994 (Bedrijfsvereniging voor de Bouwnijverheid)

Geldend van 01-04-1994 t/m heden

Toestemming vaststelling premie-aandeel werknemer voor 1994 (Bedrijfsvereniging voor de Bouwnijverheid)

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelezen het daartoe strekkend verzoek van de Bedrijfsvereniging voor de Bouwnijverheid;

Besluit:

Aan de bij de Bedrijfsvereniging voor de Bouwnijverheid aangesloten werkgevers wordt toestemming verleend om, in afwijking van het bepaalde in artikel 60, vijfde lid, van de Ziektewet, ter zake van de ziekengeldverzekering van de bij hen in dienst zijnde werknemers op wie:

  • a. de CAO voor het Bouwbedrijf of

  • b. de UTA-CAO of

  • c. de CAO voor het Stukadoors-, Afbouw- en Terrazzobedrijf of

  • d. de CAO voor het Natuursteenbedrijf of

  • e. de CAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven van toepassing is, op het loon van de werknemers op wie de CAO genoemd onder a., b., d., en e. van toepassing is voor de periode eindigend op 31 december 1993 in te houden f 12,50 per f 1000,- verzekerd loonbedrag en voor de werknemers op wie de CAO genoemd onder c. van toepassing is in te houden f 13,80 per f 1000,- verzekerd loonbedrag.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 31 januari 1994.

De Staatssecretaris

voornoemd,

J. Wallage.

Terug naar begin van de pagina