Wijziging Regeling technische ontwikkelingskredieten 1991

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geraadpleegd op 04-03-2024.
Geldend van 04-02-1994 t/m 10-06-2005

Wijziging Regeling technische ontwikkelingskredieten 1991

De Minister van Economische Zaken,

Besluit:

Artikel I

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

[Red: Wijzigt de regeling technische ontwikkelingskredieten 1991.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

Artikel 7 van de Regeling technische ontwikkelingskredieten 1991, zoals dat luidde voor de inwerkingtreding van de onderhavige regeling, blijft van toepassing op kredieten die zijn toegezegd bij een beschikking die is bekendgemaakt voor de dag van inwerkingtreding van de onderhavige regeling.

Artikel III

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 31 januari 1994

De

Minister

van Economische Zaken,

J.E. Andriessen

Naar boven