Uitvoeringsregeling Wet identificatie bij dienstverlening en Wet melding ongebruikelijke transacties

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geraadpleegd op 17-07-2024.
Geldend van 24-11-2007 t/m 31-07-2008

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Het bedrag, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, onder 5°, van de Wet identificatie bij dienstverlening, wordt vastgesteld op € 1 134,45 per jaar indien het een periodieke premie betreft en op € 2 268,90 indien het een eenmalige premie betreft.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 2 In afwijking van het eerste lid wordt het in dat lid bedoelde bedrag, indien het een dienst betreft ter zake van de aan- of verkoop van schuldbrieven aan toonder of soortgelijke waardepapieren tegen contante betaling, waarbij er sprake is van fysieke in- of uitlevering van het waardepapier, vastgesteld op € 0.

Artikel 3a

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Het bedrag, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, onder 8(, [tekstcorrectie :"8(," moet zijn "8°,"] van de Wet identificatie bij dienstverlening, wordt vastgesteld op € 15 000.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 2 Vrijstelling van artikel 2, eerste lid, van de Wet identificatie bij dienstverlening, wordt verleend indien als cliënt optreedt een natuurlijke persoon of rechtspersoon die lid is van of deelnemer aan een handelsplatform dat lid is van de Fédération Internationale des Bourses de Valeurs, en die is gevestigd in Argentinië, Aruba, Australië, Brazilië, Canada, Hong Kong-China, Japan, Mexico, de Nederlandse Antillen, Nieuw Zeeland, Singapore, Turkije, de Verenigde Staten van Amerika of Zwitserland.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Als document in de zin van artikel 3, eerste lid, van de Wet identificatie bij dienstverlening wordt aangewezen:

 • a. de gemeentelijke identiteitskaart;

 • b. een geldig buitenlands paspoort;

 • c. voor zover de identiteitvaststelling een persoon betreft die in een andere lidstaat woonachtig is en in die lidstaat plaatsvindt, een geldig rijbewijs dat is afgegeven door het daartoe bevoegde gezag in die lidstaat en voorzien is van de pasfoto, de naam en het adres van de houder.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 2 Als staat in de zin van artikel 5, vijfde lid, van de Wet identificatie bij dienstverlening worden aangewezen:

  Argentinië, Aruba, Australië, België, Brazilië, Canada, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hong Kong-China, Ierland, Italië, Japan, Luxemburg, Mexico, de Nederlandse Antillen, Nieuw Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Singapore, Spanje, Turkije, Verenigd Koninkrijk van Groot Brittannië, de Verenigde Staten van Amerika, IJsland, Zweden en Zwitserland.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

artikel 4, derde lid, onder c, van de Wet identificatie bij dienstverlening is van overeenkomstige toepassing:

 • indien de dienst bestaat uit het openstellen van een rekening als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, onder 2°, van die wet, en deze dienst wordt verleend door een instelling uitsluitend vanuit haar hoofdvestiging;

 • indien de dienst bestaat uit het openstellen van een rekening en deze dienst wordt verricht door een bij de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. aangesloten kredietinstelling en voor deze rekening hetzelfde nummer wordt gebruikt als voor een rekening van dezelfde cliënt bij een andere kredietinstelling die ook is aangesloten bij de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. en de eerste betaling bestaat uit het overboeken van het saldo dat wordt aangehouden op de rekening bij de ene kredietinstelling naar de rekening met hetzelfde nummer bij de andere kredietinstelling;

 • indien de dienst bestaat uit het uitgeven van creditcards.

Artikel 8a

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Artikel 8b

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Artikel 8c

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling Wet identificatie bij dienstverlening en Wet melding ongebruikelijke transacties.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag waarop de Wet identificatie bij dienstverlening in werking treedt.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

W. Kok

Naar boven