Merkenbeschikking 1994

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 13-04-2024.
Geldend van 23-09-2001 t/m 31-12-2005

Merkenbeschikking 1994

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Cultuur,

Gelet op de artikelen 5, zevende lid, 10, vierde lid, 12, onder d, 22, tweede lid, en bijlage I, hoofdstuk XI, punt 57 en 58 van het Besluit produktie en handel vers vlees en op artikel 2 eerste lid, onderdeel G, eerste en tweede streepje en 12, eerste lid, van het Besluit produktie en handel vleesprodukten;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Als stempel of merk bedoeld in de artikelen 5, zevende lid, 10c, en 22, tweede lid van het Besluit productie en handel vers vlees, wordt beschouwd het merk zoals omschreven en vastgesteld in artikel 1, tweede lid, en in de bijlage van Beschikking 2001/305/EG van de Europese Commissie van 11 april 2001 inzake het merken en het gebruik van bepaalde dierlijke producten in verband met Beschikking 2001/223/EG tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in Nederland (PbEG L 104).

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Als stempel of merk bedoeld in de artikelen 2, eerste lid, onderdeel G, eerste en tweede streepje, en 12, eerste lid, van het Besluit productie en handel vleesproducten, wordt beschouwd het merk zoals omschreven en vastgesteld in artikel 2, eerste en tweede lid, en in de bijlage van Beschikking 2001/305/EG van de Europese Commissie van 11 april 2001 inzake het merken en het gebruik van bepaalde dierlijke producten in verband met Beschikking 2001/223/EG tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in Nederland (PbEG L 104).

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Vlees dat is afgekeurd wordt voorzien van een stempelmerk bestaande uit een parallellogram met zijden van 5 cm en 4 cm, door een lijn evenwijdig aan de langste zijden in twee gelijke vlakken verdeeld, waarvan het bovenste de code van de Kring en de lokatie/district bevat en het onderste vlak het woord AFGEKEURD in hoofdletters.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Goedgekeurd vlees, afkomstig van slachtdieren, niet geslacht in een erkend slachthuis wordt voorzien van een stempelmerk bestaande uit een rechthoek omlijst door een enkele lijn met zijden van 6,5 en 4 cm en door twee lijnen evenwijdig aan de langste zijden in drie gelijke vlakken verdeeld waarin duidelijk leesbaar de volgende aanduidingen voorkomen:

 • -

  in het bovenste de naam van de gemeente of regio waar het vlees is gekeurd,

 • -

  in het onderste het woord: GOEDGEKEURD;

alle letters zijn hoofdletters en hebben een hoogte van 9 mm.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Voor het stempelen van vlees wordt gebruik gemaakt van E 155 bruin HT, E 133 briljantblauw FCF, E 129 Allurarood AC, of van een geschikt mengsel van E 133 briljantblauw FCF en E 129 allurarood AC, met uitzondering van het stempelen van vlees waarop artikel 1 betrekking heeft, waarvoor het gebruik van de kleurstof E 129 allurarood AC niet is toegestaan.

 • 2 Voor het verdunnen of oplossen van de in het eerste lid genoemde kleurstoffen wordt gebruik gemaakt van de in artikel 1, tweede lid, van het Kleurstoffenbesluit (Warenwet) genoemde stoffen.

 • 3 Met betrekking tot de zuiverheidseisen van de in het eerste lid, genoemde kleurstoffen wordt voldaan aan Bijlage II van het Kleurstoffenbesluit (Warenwet).

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 • 2 Zij kan worden aangehaald als: Merkenbeschikking 1994.

De

Staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Hans J. Simons

Naar boven