Vaststelling eindtermen deeltijd middelbaar beroepsonderwijs

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geraadpleegd op 07-12-2023.
Geldend van 01-08-1994 t/m 31-07-2008

Vaststelling eindtermen deeltijd middelbaar beroepsonderwijs

De minister van onderwijs en wetenschappen,

Gelet op artikel 2.64 van de Wet op het cursorisch beroepsonderwijs;

De Onderwijsraad gehoord (advies van 6 november 1992, kenmerk OR 92000233 en 23 december 1992, kenmerk OR 92000273/S);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

De eindtermen van de onderstaande opleidingen behorende tot de sectoren Techniek, Economie en Dienstverlening en Gezondheidszorg alsmede de indeling daarvan in certificaateenheden, worden vastgesteld volgens de bij deze regeling behorende bijlage.

Sector techniek

Afdeling techniek:

 • -

  bouwkunde

 • -

  elektrotechniek

 • -

  werktuigbouwkunde

 • -

  motorvoertuigentechniek en carrosserietechniek

Afdeling weg- en waterbouwkunde:

· grond-, water- en wegenbouw

Afdeling proces- en laboratoriumtechniek:

 • -

  biologische laboratoriumtechniek

 • -

  chemische laboratoriumtechniek

 • -

  laboratoriumtechniek

 • -

  medische laboratoriumtechniek

 • -

  procestechniek

Afdeling Fijnmechanische techniek:

· fijnmechanische techniek

Sector economie

Afdeling administratie:

 • -

  bedrijfsadministratie

 • -

  secretariaat

 • -

  economisch-juridisch

 • -

  commerciële dienstverlening

Sector dienstverlening en gezondheidszorg

Afdeling dienstverlening en gezondheidszorg:

 • -

  sociaal pedagogisch werker

 • -

  sociaal cultureel werker

 • -

  sociaal juridische dienstverlening

 • -

  activiteitenbegeleiding

 • -

  verzorging

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling zal met uitzondering van de bijlage die ter inzage wordt gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen in het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen worden geplaatst. Van deze plaatsing en ter inzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 1994.

De

minister

van onderwijs en wetenschappen

dr. ir. J.M.M. Ritzen

Naar boven