Regeling instellingen uitoefenen toezicht voorwaardelijk verlof en ontslag Bopz

Geldend van 01-01-2006 t/m heden

Regeling instellingen uitoefenen toezicht voorwaardelijk verlof en ontslag Bopz

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Gelet op artikel 45, vijfde lid, van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen;

Besluit:

Artikel 1

Voor het uitoefenen van toezicht, als bedoeld in artikel 45, vijfde lid, van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen kunnen worden aangewezen:

  • a. door de gemeente voor bekostiging in aanmerking gebrachte instellingen voor ambulante verslavingszorg;

  • b. op grond van de Wet toelating zorginstellingen toegelaten regionale instellingen voor ambulante geestelijke gezondheidszorg;

  • c. poliklinieken van Algemene psychiatrische ziekenhuizen, psychiatrische poliklinieken van Algemene Ziekenhuizen, van Academische ziekenhuizen en van Universiteitsklinieken.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling instellingen uitoefenen toezicht voorwaardelijk verlof en ontslag Bopz.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Hans J. Simons

Terug naar begin van de pagina