Wijziging Regeling opvang asielzoekers 1994

Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 16-01-1994 t/m heden

Wijziging Regeling opvang asielzoekers 1994

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Besluit:

Artikel II

In de kosten van een opvangprogramma van houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf wordt geen bijdrage verstrekt, indien voor hen als voormalig gedoogde reeds een bijdrage is verstrekt als bedoeld in artikel 27a, van de Regeling opvang asielzoekers zoals dat luidde voor de inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

H. d'Ancona

Naar boven