Beroep op de geheimhoudingsplicht

[Regeling vervallen per 04-02-2007.]
Geraadpleegd op 02-12-2023.
Geldend van 01-06-1994 t/m 03-02-2007

Beroep op de geheimhoudingsplicht

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Beroep op de geheimhoudingsplicht

[Regeling vervallen per 04-02-2007]

Met de inwerkingtreding van het Voorschrift fiscaal-strafrechtelijke bepalingen per 1 juni 1993 (zie nr. 18.00.00) is de Leidraad Algemene wet inzake rijksbelastingen, beschikking van 13 augustus 1962, nr. B2/13362 vervallen.

Ondanks de intrekking van de Leidraad Algemene wet inzake rijksbelastingen, wordt het in paragraaf 32, tweede lid van deze Leidraad verwoorde beleid gehandhaafd.

Deze bepaling luidt als volgt:

‘Ten aanzien van de verplichtingen met betrekking tot de belastingheffing van derden (artikel 49) beperkt het tweede lid van artikel 53 de mogelijkheid zich op een geheimhoudingsplicht te beroepen tot de uitoefenaren van bepaalde zelfstandige beroepen. Hiertoe behoren niet accountants en belastingconsulenten. Van hen dient echter geen inzage te worden geëist van de in de uitoefening van hun beroep aan cliënten verstrekte adviezen en met cliënten gevoerde correspondentie’.

Naar boven