Besluit wijziging inkomensgrenzen en eigen bijdragen WRB januari 1994.

[Regeling vervallen per 02-01-2005.]
Geraadpleegd op 10-12-2023.
Geldend van 01-01-1994 t/m 01-01-2005

Besluit wijziging inkomensgrenzen en eigen bijdragen WRB januari 1994

De Staatssecretaris van Justitie,

Overwegende, dat het normbedrag bedoeld in artikel 1 van de Algemene Bijstandswet pe 1 januari 1994 wordt gewijzigd;

Gelet op artikel 35, vijfde lid, van de Wet op de rechtsbijstand;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

Het percentage, bedoeld in artikel 35, vijfde lid, aanhef en onder a en b, van de Wet op de rechtsbijstand, waarmee de in het derde lid van genoemd artikel vermelde bedragen van de iniomensgrenzen en eigen bijdragen met ingang van 1 januari 1994 worden gewijzigd, wordt vastgesteld op 0.64.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

De bedragen van de inkomensgrenzen, genoemd in artikel 34, eerste lid, van de Wet op de rechtsbijstand, worden met ingang van 1 januari 1994 als volgt gewijzigd:

 • f 2 085 wordt f 2 100 en

 • f 2 980 wordt f 3 000.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

De bedragen van de inkomensgrenzen, genoemd in artikel 35, derde lid, van de Wet op de rechtsbijstand, worden met ingang van 1 januari 1994 als volgt gewijzigd:

 • f 1 765 wordt f 1 775

 • f 1 950 wordt f 1 960

 • f 2 055 wordt f 2 070

 • f 2 155 wordt f 2 170

 • f 2 260 wordt f 2 275

 • f 2 360 wordt f 2 375

 • f 2 465 wordt f 2 480

 • f 2 565 wordt f 2 580

 • f 2 670 wordt f 2 685

 • f 2 770 wordt f 2 790

 • f 2 875 wordt f 2 895

 • f 2 980 wordt f 3 000.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

De bedragen van de eigen bijdragen. genoemd in artikel 35, derde lid, van de Wet op de rechtsbijstand, die met inachtneming van de afronding van de te wijzigen bedragen op het naastliggende veelvoud van f 5 wijziging ondergaan, worden met ingang van 1 januari 1994 als volgt gewijzigd:

 • f 470 wordt f 475

 • f 565 wordt f 570

 • f 680 wordt f 685

 • f 780 wordt f 785

 • f 875 wordt f 880

 • fosfaat975 wordt f 980.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

 • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit wijziging inkomensgrenzen en eigen bijdragen WRB januari 1994.

 • 2 Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 3 januari 1994

De

Staatssecretaris

voornoemd,
Namens de Staatssecretaris,
Het

Hoofd van de Directie Rechtshulp

,

W. F. G. Meurs

Naar boven