Wijziging Subsidieregeling exportfinanciering

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 01-01-1994 t/m 10-06-2005

Wijziging Subsidieregeling exportfinanciering

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Besluit:

Artikel I

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling exportfinanciering (Stcrt. 1992, 62).]

Artikel II

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

  • 2 Op aanvragen om subsidie op grond van de Subsidieregeling exportfinanciering die zijn ingediend voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling is de Subsidieregeling exportfinanciering van toepassing zoals deze luidde voor de inwerkingtreding van deze regeling. Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 30 december 1993

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

Yvonne C.M.T. van Rooy.

Naar boven