Wijzigingsbesluit Tijdelijke financieringsregeling verslavingszorg

[Regeling vervallen per 17-03-2010.]
Geraadpleegd op 05-10-2023.
Geldend van 31-12-1993 t/m 16-03-2010

Besluit van 28 december 1993, houdende wijziging van de Tijdelijke financieringsregeling verslavingszorg

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 29 november 1993, DG Vgz/GVC/ADT nr. 934113;

Gelet op artikel 89 van de Grondwet;

De Raad van State gehoord (advies van 24 december 1993, no. W13.93.0788, nr);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 24 december 1993, DG Vgz/GVC/ADT nr. 93.4688;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Regeling vervallen per 17-03-2010]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 17-03-2010]

Aanvragen om subsidie voor het jaar 1994 van uitvoerders als bedoeld in artikel 1, onder c, van het Tijdelijk subsidie besluit verslavingsbeleid, die vóór 31 december 1993 zijn ingediend, zijn aanvragen in de zin van artikel 21 van dat besluit.

Artikel III

[Regeling vervallen per 17-03-2010]

De tekst van het Tijdelijk subsidie besluit verslavingsbeleid wordt in het Staatsblad geplaatst.

Artikel IV

[Regeling vervallen per 17-03-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 31 december 1993.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 28 december 1993

Beatrix

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

H. J. Simons

Uitgegeven de eenendertigste december 1993

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven