Wijziging Regeling verpakkingen en gebruiksartikelen

[Regeling vervallen per 31-08-2005.]
Geldend van 02-02-1995 t/m 30-08-2005

Wijziging Regeling verpakkingen en gebruiksartikelen

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, in overeenstemming met de staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de minister van Economische Zaken,

Gelet op de richtlijn 93/8/EEG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 15 maart 1993 tot wijziging van richtlijn 82/711/EEG van de Raad betreffende de basisregels voor de controle op de migratie van bestanddelen van materialen en voorwerpen van kunststof bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen (PbEG L 90), de richtlijn 93/9/EEG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 15 maart 1993 tot wijziging van richtlijn 90/128/EEG van de Commissie inzake materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen (PbEG L 90), de richtlijn 93/10/EEG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 15 maart 1993 inzake materialen en voorwerpen van folie van geregenereerde cellulose, bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen (PbEG L 93), de richtlijn 93/11/EEG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 15 maart 1993 betreffende de afgifte van N-nitrosamines en N-nitroseerbare stoffen door elastomeer- of rubberspenen en -fopspenen (PbEG L 93) en de richtlijn 93/111/EEG van de Commissie van 10 december 1993 tot wijziging van richtlijn 93/10/EEG inzake materialen en voorwerpen van folie van geregenereerde cellulose, bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen (PbEG L 310), alsmede op de artikelen 2 en 5 van het Verpakkingen- en gebruiksartikelenbesluit (Warenwet);

Gezien het advies van de Adviescommissie Warenwet (brief van 29 december 1993, 14734/(31)5);

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 31-08-2005]

[Red: Wijzigt de Regeling Verpakkingen en gebruiksartikelen (Warenwet).]

Artikel II

[Vervallen per 31-08-2005]

Artikel III

[Vervallen per 31-08-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Hans J. Simons

Terug naar begin van de pagina