Mandatering stichtingen voor opvang asielzoekers

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 24-04-2024.
Geldend van 08-01-1994 t/m 27-08-2004

Mandatering stichtingen voor opvang asielzoekers

De Minister van Welzijn Volksgezondheid en Cultuur,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Het bestuur van de Interimstichting Opvang Asielzoekers en het bestuur van de stichting Projecten Opvang Asielzoekers zijn bevoegd de volgende regelgeving uit te voeren en daarbij te ondertekenen namens de minister:

  • a. De uitvoering van de artikelen 27a en 27b van het Besluit subsidiëring en stimulering voorzieningen van maatschappelijk en sociaal-cultureel welzijn en de Bijdrageregeling opvangprogramma's verblijfsgerechtigden;

  • b. de artikel 27, 27a, 28, 29, 30 en 32 van de Regeling Opvang Asielzoekers ingevolge door de minister met gemeenten afgesloten overeenkomsten.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Het bestuur van de Interimstichting Opvang Asielzoekers en het bestuur van de stichting Projecten Opvang Asielzoekers kunnen de bevoegdheden bedoeld in het artikel 1 geheel of ten dele overdragen aan medewerkers die in dienst zijn van hun organisatie.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1994.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voornoemd,

H. d' Ancona

Naar boven