Intrekking rijkshypotheekgarantieregeling

Geraadpleegd op 03-03-2024.
Geldend van 01-01-1994 t/m heden

Intrekking rijkshypotheekgarantieregeling

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Besluit:

Artikel I

De ministeriële regeling van 23 augustus 1974, nr. AB74/U1271, zoals die is gewijzigd bij regelingen van 4 december 1990, nr. AB90/307/U1 en van 14 juli 1992, nr. AB92/U740, wordt ingetrokken.

Artikel II

Ten aanzien van personen aan wie voor de datum van de inwerkingtreding van deze regeling op grond van de in artikel I genoemde regeling van 23 augustus 1974 een hypotheekgarantie is verleend, blijven de bepalingen van die regeling van kracht, zoals die onderscheidenlijk luidden voor:

  • a. de datum van inwerkingtreding van dit besluit indien het betreft een militair aangesteld bij het beroepspersoneel;

  • b. 8 december 1990 in overige gevallen.

Artikel III

Deze regeling, die zal worden gepubliceerd in de Staatscourant, treedt in werking op 1 januari 1994.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken, voor deze, de

Directeur-generaal Management en Personeelsbeleid,

H. A. P. M. Pont

Naar boven