Cohortenbesluit

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geraadpleegd op 12-06-2024.
Geldend van 24-12-1996 t/m 21-09-2004

Cohortenbesluit

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Defensie

Gelet op artikel XVI, derde en vierde lid, artikel XX, derde en vierde lid, en artikel XXIV, derde en vierde lid, van de Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen (Stb. 1993, 412);

Gezien het advies van de Sociale Verzekeringsraad van 19 augustus 1993 en van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds van 3 augustus 1993;

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Voor een persoon als bedoeld in artikel XVI, derde lid, artikel XX, derde lid, respectievelijk artikel XXIV, derde lid, van de Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen wordt de latere datum, bedoeld in het derde en vierde lid van de genoemde respectieve artikelen vastgesteld op een dag overeenkomstig de bij deze regeling gevoegde bijlage.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

De in artikel 1 bedoelde dag ligt, voor de in artikel 1 bedoelde persoon, in het tijdvak van:

  • 1 januari 1994 tot 1 januari 1995 wanneer deze persoon op 1 augustus 1993 jonger is dan 35 jaar;

  • 1 januari 1995 tot 1 januari 1996 wanneer deze persoon op 1 augustus 1993 35 jaar of ouder doch jonger dan 41 jaar is;

  • 1 januari 1996 tot 1 januari 1997 wanneer deze persoon op 1 augustus 1993 41 jaar of ouder doch jonger dan 45 jaar is.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1994.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Cohortenbesluit.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 24 december 1993

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. Wallage

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

C.I. Dales

De

Minister

van Defensie,

A.L. ter Beek

Bijlage als bedoeld in artikel 1 van het Cohortenbesluit

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Geboortedatum

Datum als bedoeld in artikel 1 van het Cohortenbesluit

Leeftijdscohort ≤ 18 t/m 34 jaar

(op 1 augustus 1993)

1-8-1989 en later

1-4-1994

1-2-1967 t/m 31-5-1969

1-5-1994

1-6-1965 t/m 31-1-1967

1-6-1994

1-3-1964 t/m 31-5-1965

1-7-1994

1-1-1963 t/m 29-2-1964

1-8-1994

1-1-1962 t/m 31-12-1962

1-9-1994

1-6-1961 t/m 31-12-1961

1-10-1994

1-3-1960 t/m 31-5-1961

1-11-1994

1-5-1959 t/m 29-2-1960

1-12-1994

2-8-1958 t/m 30-4-1959

31-12-1994

Leeftijdscohort 35 t/m 40 jaar

(op 1 augustus 1993)

1-2-1958 t/m 1-8-1958

1-2-1995

1-6-1957 t/m 31-1-1958

1-3-1995

1-11-1956 t/m 31-5-1957

1-4-1995

1-5-1956 t/m 31-10-1956

1-5-1995

1-11-1955 t/m 30-4-1956

1-6-1995

1-5-1955 t/m 31-10-1955

1-7-1995

1-11-1954 t/m 30-4-1955

1-8-1995

1-5-1954 t/m 31-10-1954

1-9-1995

1-12-1953 t/m 30-4-1954

1-10-1995

1-6-1953 t/m 30-11-1953

1-11-1995

1-1-1953 t/m 31-5-1953

1-12-1995

2-8-1952 t/m 31-12-1952

31-12-1995

Leeftijdscohort 41 t/m 44 jaar

(op 1 augustus 1993)

1-5-1952 t/m 1-8-1952

1-2-1996

1-12-1951 t/m 30-4-1952

1-3-1996

1-7-1951 t/m 30-11-1951

1-4-1996

1-3-1951 t/m 30-6-1951

1-5-1996

1-10-1950 t/m 28-2-1951

1-6-1996

1-6-1950 t/m 30-9-1950

1-7-1996

1-3-1950 t/m 31-5-1950

1-8-1996

1-11-1949 t/m 28-2-1950

1-9-1996

1-7-1949 t/m 31-10-1949

1-10-1996

1-3-1949 t/m 30-6-1949

1-11-1996

1-12-1948 t/m 28-2-1949

1-12-1996

2-8-1948 t/m 30-11-1948

31-12-1996

Naar boven