Regeling heffing lichte olie, halfzware olie en gasolie 1994

Geraadpleegd op 20-05-2024.
Geldend van 01-01-1994 t/m heden

Regeling heffing lichte olie, halfzware olie en gasolie 1994

De Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op artikel XI, zesde lid, van de Wet van 24 december 1993 tot wijziging van een aantal belastingwetten en van de Wet Infrastructuurfonds in het kader van het belastingplan 1994;

Besluit:

Artikel I

  • 2 De aangifte wordt gedaan in tweevoud.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

J.J. van Amelsvoort

Naar boven