Wet op de rechtsbijstand

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
AfkortingWRB
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0006368
RechtsgebiedArbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Sociaal zekerheidsrecht
OverheidsthemaSubsidies, uitkeringen en toeslagen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
 2. Aanpassingsbesluit vereenvoudiging en digitalisering procesrecht
 3. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 4. Aanpassingsbesluit Wnra
 5. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet
 6. Bekendmaking gewijzigde inkomensgrenzen, bedoeld in de Wet op de rechtsbijstand, enz., per 2017
 7. Bekendmaking gewijzigde inkomensgrenzen, bedoeld in de Wet op de rechtsbijstand, enz., per 2018
 8. Beleidsregel draagkrachtbeoordeling rechtspersonen milieurechtsbijstand
 9. Beleidsregel raad voor rechtsbijstand verstrekking tijdelijke aanvullende vergoeding voor verleende rechtsbijstand en verrichte mediation 2020 en 2021
 10. Beleidsregel vergoeding voor rechtsbijstand binnen de Wet Verplichte GGZ
 11. Beleidsregel verstrekking van verhoogde puntvergoeding aan advocaten en mediators
 12. Besluit aanpassing eigen bijdragen rechtsbijstand
 13. Besluit aanpassing vergoeding en indexering rechtsbijstandverleners
 14. Besluit aanpassing vergoeding tweede of volgende aanvragen vreemdelingen
 15. Besluit aanpassingen eigen bijdrage rechtzoekenden en vergoeding rechtsbijstandverleners
 16. Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand
 17. Besluit OM-afdoening
 18. Besluit omschrijving indexcijfer
 19. Besluit op de huurtoeslag
 20. Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria
 21. Besluit toevoeging mediation
 22. Besluit vaststellig gewijzigde inkomensgrenzen Wet op de rechtsbijstand enz., en vaststelling normbedrag en bedrag voorschot voor advocaten ex Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
 23. Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
 24. Besluit vestigingsplaatsen raad voor rechtsbijstand
 25. Klachtenregeling bewindvoerders Wsnp II
 26. Ondersteuningsregeling gesubsidieerde toevoegingenpraktijk van advocaten en mediators COVID-19-crisis
 27. Regeling bijzondere subsidie bewindvoerders WSNP
 28. Regeling subsidievoorwaarden rechts- en wetswinkels 2015
 29. Regeling subsidievoorwaarden rechts- en wetswinkels 2016
 30. Regeling subsidievoorwaarden rechts- en wetswinkels 2017
 31. Regeling subsidievoorwaarden rechts- en wetswinkels 2018
 32. Regeling subsidievoorwaarden rechts- en wetswinkels 2019
 33. Regeling subsidievoorwaarden rechts- en wetswinkels 2020
 34. Regeling toevoeging bewindvoerders Wsnp II
 35. Reglement Adviescommissie Subsidieregeling Stelselherziening rechtsbijstand
 36. Reglement Adviescommissie Toelating op Rechtwijzer.nl
 37. Subsidiebesluit raad voor rechtsbijstand
 38. Subsidieregeling beroepsopleiding sociaal advocaten
 39. Subsidieregeling Rechtwijzer
 40. Subsidieregeling Stelselherziening rechtsbijstand
 41. Subsidieregeling Stichting het Juridisch Loket 2013
 42. Subsidieregeling stichtingen rechtsbijstand 2002
 43. Subsidieregeling uitelkaar.nl 2019
 44. Subsidieregeling uitelkaar.nl 2020
 45. Subsidieregeling werkzaamheden ten behoeve van rechtsbijstand pilot Hillesluis
 46. Subsidieregeling werkzaamheden ten behoeve van rechtsbijstand project Wijkrechtspraak op Zuid
 47. Verzamelbesluit rechtsbijstand 2009
 48. Wijzigingsbesluit 18 december 2000 Besluit draagkrachtcriteria rechtsbijstand
 49. Wijzigingsbesluit Besluit beroepsvereisten advocatuur, enz. (aanpassing aan Wet afschaffing procuraat en invoering elektronisch berichtenverkeer)
 50. Wijzigingsbesluit Besluit draagkrachtcriteria rechtsbijstand
 51. Wijzigingsbesluit Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand, enz. (stimuleren verlening rechtshulp door voorziening als bedoeld in artikel 7, tweede lid, of artikel 8, tweede lid, Wet op de rechtsbijstand)
 52. Wijzigingsbesluit Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
 53. Wijzigingsbesluit Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 (vergoeding beurtelingse verlening rechtsbijstand bij politieverhoren)
 54. Wijzigingsbesluit Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 (verrekeningsbevoegdheid raad voor rechtsbijstand bij proceskostenveroordeling)
 55. Wijzigingsbesluit Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en Besluit draagkrachtcriteria rechtsbijstand
 56. Wijzigingsbesluit Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000, enz. (aanpassen asielprocedure)
 57. Wijzigingsbesluit Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000, enz. (aanpassing hoogte vergoedingen voor bepaalde beroepszaken in vreemdelingenbewaring en verhoging eis van voldoende financieel belang)
 58. Wijzigingsbesluit betreffende intrekking Algemene Weduwen- en Wezenwet en inwerkingtreding Algemene nabestaandenwet
 59. Wijzigingsbesluit enige uitvoeringsbesluiten (belastingen en enige andere besluiten)
 60. Wijzigingsbesluit Subsidiebesluit raden voor rechtsbijstand
 61. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, enz.

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Wet op de rechtsbijstand (bestuurlijke centralisatie raden voor rechtsbijstand)
 2. Aanpassingswet Wnra
  Artikel: 6.13
 3. Advocatenwet
  Artikelen: 13, 48ac
 4. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen: 7:15, 7:28, 8:75
  Bijlage: 3
 5. Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen
  Artikel: 1
 6. Beleidsregel raad voor rechtsbijstand verstrekking tijdelijke aanvullende vergoeding voor verleende rechtsbijstand en verrichte mediation 2020 en 2021
  Artikel: 7
 7. Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand
  Artikel: 1
 8. Besluit inschrijvingsvoorwaarden mediators 2013
  Tekst: tekst
  Artikel: 11
 9. Besluit inschrijvingsvoorwaarden mediators 2017
  Tekst: tekst
  Artikel: 11
 10. Besluit inschrijvingsvoorwaarden mediators 2018
  Tekst: tekst
  Artikel: 11
 11. Besluit inschrijvingsvoorwaarden mediators 2019
  Tekst: tekst
  Artikel: 11
 12. Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria
  Artikelen: 1, 2
 13. Besluit toevoeging mediation
  Artikel: 1
 14. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gefinancierde Rechtsbijstand vanaf 1945 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 15. Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
  Artikelen: 1, 27
 16. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel: 43a
 17. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Teksten: tekst, tekst
 18. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2011 krachtens de Wet op de Rechtsbijstand
  Tekst: tekst
 19. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2012 krachtens de Wet op de Rechtsbijstand
  Tekst: tekst
 20. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2013 krachtens de Wet op de Rechtsbijstand
  Tekst: tekst
 21. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2013 krachtens de Wet op de Rechtsbijstand, versie per 1 september 2013
  Tekst: tekst
 22. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2014 krachtens de Wet op de Rechtsbijstand, versie per 1 januari 2014
  Tekst: tekst
 23. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2015
  Artikel: 1
 24. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2016
 25. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2017
  Tekst: tekst
 26. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2018
  Tekst: tekst
 27. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2019
  Tekst: tekst
 28. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2019, versie 1.1 (per 1 juli 2019)
  Tekst: tekst
 29. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2020, versie 1.00
  Tekst: tekst
 30. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2020, versie 1.1 (per 1 juli 2020)
  Tekst: tekst
 31. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2021, versie 1.0
  Tekst: tekst
 32. Inschrijvingsvoorwaarden mediators 2011 krachtens de Wet op de Rechtsbijstand
  Tekst: tekst
 33. Inschrijvingsvoorwaarden mediators 2012 krachtens de Wet op de Rechtsbijstand
  Tekst: tekst
  Artikel: 11
 34. Inschrijvingsvoorwaarden mediators 2013 krachtens de Wet op de Rechtsbijstand
  Tekst: tekst
  Artikel: 11
 35. Inschrijvingsvoorwaarden mediators 2015
  Artikel: 11
 36. Inschrijvingsvoorwaarden mediators 2016
  Artikel: 11
 37. Inschrijvingsvoorwaarden mediators 2019, versie 1.1 (ingaande per 1 juli 2019)
  Tekst: tekst
  Artikel: 11
 38. Inschrijvingsvoorwaarden mediators 2020
  Tekst: tekst
  Artikel: 2
 39. Inschrijvingsvoorwaarden mediators 2021
  Tekst: tekst
  Artikel: 2
 40. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 97
 41. Klachtenregeling bewindvoerders Wsnp II
  Artikel: 1
 42. Maatregelbeleid Rechtsbijstand inzake de rechtsbijstandverlening asiel en vreemdelingenbewaring 2017
  Bijlage: bijlage
 43. Maatregelbeleid inzake de rechtsbijstandverlening asiel en vreemdelingenbewaring
  Bijlage: bijlage
 44. Mandaatregeling Raad voor Rechtsbijstand geldend vanaf 23 juni 2016
 45. Regeling bijzondere subsidie bewindvoerders WSNP
  Artikel: 2
 46. Regeling subsidiëring medische haalbaarheidsonderzoeken in letselschadezaken
  Artikel: 1
 47. Regeling tegemoetkoming rechtskundige hulp politie
  Artikel: 2
 48. Regeling toevoeging bijzondere curatoren
 49. Regeling uitbreiding afnameplicht Wbtv
  Artikel: 1
 50. Reglement werkwijze Klachtenadviescommissie Wsnp
  Artikel: 1
 51. Reglement werkwijze Klachtenadviescommissie Wsnp II
  Artikel: 1
 52. Subsidiebesluit raad voor rechtsbijstand
  Artikel: 1
 53. Subsidieregeling Rechtwijzer
  Artikel: 1
 54. Subsidieregeling Stelselherziening rechtsbijstand
  Artikel: 1
 55. Subsidieregeling Stichting het Juridisch Loket 2013
  Artikel: 1
 56. Subsidieregeling beroepsopleiding sociaal advocaten
  Artikel: 1
 57. Subsidieregeling stichtingen rechtsbijstand 2002
  Artikelen: 1, 15
 58. Subsidieregeling uitelkaar.nl 2019
  Artikel: 1
 59. Subsidieregeling uitelkaar.nl 2020
  Artikel: 1
 60. Subsidieregeling werkzaamheden ten behoeve van rechtsbijstand project Wijkrechtspraak op Zuid
  Artikel: 1
 61. Tijdelijke beleidsregel herzieningsprocedure vaststelling aangegeven verzamelinkomen rechtzoekende
  Artikel: 1
 62. Uitvoeringswet Europees Verdrag inzake rechtspositie migrerende werknemers
  Artikel: 4
 63. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikel: 7.1e
 64. Wet aanspraak van buitenlandse werknemers op rechtsbescherming en rechtsbijstand
  Artikel: 2
 65. Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften
  Artikel: 13a
 66. Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten
  Artikelen: 38, 56d
 67. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
  Artikelen: 57b, 195, 223
 68. Wijzigingsbesluit 18 december 2000 Besluit draagkrachtcriteria rechtsbijstand
 69. Wijzigingswet Wet op de rechtsbijstand (aanpassing van het inkomens- en vermogensbegrip aan het fiscale inkomens- en vermogensbegrip)
 70. Wijzigingswet Wet op de rechtsbijstand, enz. (evaluatie alsmede aanpassing Wet op de rechtsbijstand)
 71. Wijzigingswet Wet werk en bijstand, enz. (bevordering deelname aan arbeidsmarkt en vergroting eigen verantwoordelijkheid uitkeringsgerechtigden)
  Artikel: XXVIII
Terug naar begin van de pagina