Vaststelling premiepercentage en de franchise voor de w.a.o. per 1 januari 1994

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geraadpleegd op 25-05-2024.
Geldend van 01-01-1994 t/m 21-09-2004

Vaststelling premiepercentage en de franchise voor de w.a.o. per 1 januari 1994

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gelet op artikel 78, eerste lid van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en artikel 9, derde lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering;

Gehoord de Sociale Verzekeringsraad;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Goedkeuring wordt onthouden aan het als bijlage 1 bijgevoegde besluit van het Arbeidsongeschiktheidsfonds van 16 juni 1993 inzake de vaststelling van het premiepercentage, bedoeld in artikel 77, eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit per-centage wordt voor het jaar 1994 vastgesteld op 10,60.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Goedkeuring wordt onthouden aan het als bijlage 2 bijgevoegde besluit van het Arbeidsongeschiktheidsfonds van 16 juni 1993 inzake de vaststelling van het bedrag dat bij de berekening van het loon, waarnaar de premie ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt geheven, buiten aanmerking wordt gelaten. Dit bedrag wordt voor het jaar 1994 vastgesteld op f 99 per dag.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1994.

de

Staatssecretaris

voornoemd,

J. Wallage

Naar boven