Vaststelling premiepercentage a.o.w., a.w.w. en a.a.w. en het fictieve premiepercentage a.a.w. per 1 januari 1994

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 01-01-1994 t/m 21-09-2004

Vaststelling premiepercentage a.o.w., a.w.w. en a.a.w. en het fictieve premiepercentage a.a.w. per 1 januari 1994

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gelet op artikel 11, eerste, derde en vierde lid van de Wet financiering volksverzekeringen en artikel 2 van de Wet aanpassing uitkeringsregelingen overheveling opslagpremies;

Gehoord de Sociale Verzekeringsraad;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Goedkeuring wordt onthouden aan het als bijlage 1 bijgevoegde besluit van het Sociale Verzekeringsbank van 25 juni 1993 inzake de vaststelling van het premiepercentage voor de algemene ouderdomsverzekering. Dit percentage wordt voor het jaar 1994 vastgesteld op 14,25.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Goedkeuring wordt onthouden aan het als bijlage 2 bijgevoegde besluit van Sociale Verzekeringsbank van 25 juni 1993 inzake de vaststelling van het premiepercentage voor de algemene weduwen- en wezenverzekering. Dit percentage wordt voor het jaar 1994 vastgesteld op 1,85.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Goedkeuring wordt onthouden aan artikel 1 van het als bijlage 3 bijgevoegde besluit van het bestuur van het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds van 16 juni 1993 inzake de vaststelling van het premiepercentage voor de algemene arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit percentage wordt voor het jaar 1994 vastgesteld op 6,55.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Goedkeuring wordt onthouden aan artikel 2 van het als bijlage 3 bijgevoegde besluit van het bestuur van het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds van 16 juni 1993 inzake de vaststelling van het fictieve premiepercentage algemene arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit percentage wordt voor het jaar 1994 vastgesteld op 5,75.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1994

de

Staatssecretaris

voornoemd,

J. Wallage

Naar boven