Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Wet verontreiniging zeewater

[Regeling vervallen per 12-11-2008.]
Geraadpleegd op 14-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 23-08-1997.
Geldend van 23-08-1997 t/m 11-11-2008

Wetstechnische informatie voor enig-artikel

Informatie geldend op 23-08-1997

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 23-08-1997)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
12-11-2008 Intrekking-regeling 30-10-2008 Stcrt. 2008, 218 CEND/HDJZ-2008/1399sectorWAT 30-10-2008 Stcrt. 2008, 218
23-08-1997 Wijziging 21-07-1997 Stcrt. 1997, 160 RH/97/8723 21-07-1997 Stcrt. 1997, 160
19-01-1994 Nieuwe-regeling 23-12-1993 Stcrt. 1994, 12
rectificatie in
Stcrt. 1994, 35
RJW162892 23-12-1993 Stcrt. 1994, 12
Naar boven