Vervanging openbare registers door microfoto's (Kadaster Zwolle, Rotterdam)

Geraadpleegd op 27-05-2024.
Geldend van 01-02-1994 t/m heden

Vervanging openbare registers door microfoto's (Kadaster Zwolle, Rotterdam)

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 9 van de Kadasterwet,

Besluit:

Artikel 1

De inhoud van het register van inschrijving van feiten die betrekking hebben op onroerende zaken en de rechten waaraan deze onderworpen zijn, gehouden aan het kantoor van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers te Zwolle, wordt vervangen door afschriften daarvan in dubbel in de vorm van microfoto's, voor zover het betreft:

  • a. de tot en met 7 juni 1986 verschenen delen (tot en met deel 3349) van het register Hypotheken 3 voor de inschrijving van stukken inzake hypotheken en beslagen, alsmede inzake alle rechtshandelingen en rechtsfeiten die betrekking hebben op hypotheken en beslagen;

  • b. alle bestaande delen van het register Hypotheken 3 voor de inschrijving van stukken inzake hypotheken en beslagen, alsmede inzake alle rechtshandelingen en rechtsfeiten die betrekking hebben op hypotheken en beslagen, inzake de voormalige kantoren van de hypotheken en het kadaster te Almelo en Deventer.

Artikel 2

De inhoud van het register van inschrijving van feiten die betrekking hebben op onroerende zaken en de rechten waaraan deze onderworpen zijn, gehouden aan het kantoor van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers te Rotterdam, wordt vervangen door afschriften daarvan in dubbel in de vorm van microfoto's, voor zover het betreft de van 30 december 1989 tot en met 5 januari 1993 verschenen delen van het register Hypotheken 4, zijnde de delen 10874 tot en met 12572.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 februari 1994 en wordt opgenomen in de Staatscourant.

Apeldoorn, 22 december 1993

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Voor deze,
De

hoofddirecteur van het Kadaster en de Openbare Registers

,

J. W. J. Besemer

Naar boven