Wijziging bedragen uitkeringen en pensioenen oorlogsslachtoffers

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 02-12-2023.
Geldend van 01-01-1994 t/m 27-08-2004

Wijziging bedragen uitkeringen en pensioenen oorlogsslachtoffers

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Gelet op artikel 18, zesde lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945, alsmede op de artikelen 12a, eerste lid, van de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945, 12, eerste lid, van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, 17, eerste lid, van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet en 27 van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De bedragen, genoemd in artikel 19, vijfde lid, onder a, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945, alsmede in de artikelen 12, tweede lid, onder b, van de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945, 11, tweede lid, onder b, van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, 16, tweede lid, onder b, van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet en bedoeld in artikel 28, vierde lid, onder a, van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945, worden als volgt herzien:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1994.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voornoemd,

H. d' Ancona

Naar boven