Heffing kanselarijrechten

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 01-03-1994 t/m 31-12-2003

Heffing kanselarijrechten

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op artikel 1, onderdeel A, onder 1, van de Wet op de Kanselarijrechten,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

Tot het heffen van kanselarijrechten worden aangewezen de Gouverneur van de Nederlandse Antillen, de Directeur van het Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en diens plaatsvervanger, de Gouverneur van Aruba en de Directeur van het Kabinet van de Gouverneur van Aruba en diens plaatsvervanger.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant, in de Curaçaosche Courant en in het Afkondigingsblad van Aruba en treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

's-Gravenhage, 21 december 1993

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,

P. H. Kooijmans

Terug naar begin van de pagina