Loonbegrip ingeval van uitkeringen en verstrekkingen terzake van dienstjubilea

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 01-01-2003 t/m 31-12-2004

Loonbegrip ingeval van uitkeringen en verstrekkingen terzake van dienstjubilea

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 6, eerste lid, onderdeel s, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2005]

Bij de berekening van het in artikel 6, eerste lid, onderdeel u, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering bedoelde loon blijven tantièmes en andere toevallige bijzondere beloningen buiten aanmerking alsmede tot het loon behorende aanspraken.

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2005]

De regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1994.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 20 december 1993

J. Wallage

Terug naar begin van de pagina