Vaststelling bijdrage gemoedsbezwaarden 1994

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-1995.]
Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 01-01-1994 t/m heden

Ministeriële regeling houdende vaststelling bijdrage gemoedsbezwaarden als bedoeld in artikel 20 van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 20 van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen;

Besluit:

Artikel 1

Het bedrag dat personen die gemoedsbezwaren hebben tegen het sluiten van een verzekering verschuldigd zijn voor het verkrijgen van een bewijs van vrijstelling van de verplichting van verzekering beloopt voor het jaar 1994:

  • Categorie 1 f 70,– voor vierwielige personenauto's/bestelauto's;

  • Categorie 2 f 20,– voor aanhangwagens bij auto's behorende tot categorie 1;

  • Categorie 3 f 70,– voor autobussen, vrachtauto's;

  • Categorie 4 f 70,– voor aanhangwagens bij motorrijtuigen behorende tot categorie 3;

  • Categorie 5 f 140,– voor trekkers met oplegger;

  • Categorie 6 f 20,– voor motorrijwielen, scooters, motorcarriers, en overige niet tot de categorieën 1

    t/m 5, 7 of 8 behorende motorrijtuigen;

  • Categorie 7 f 20,– voor landbouwwerktuigen;

  • Categorie 8 f 20,– voor rijwielen met hulpmotor.

De

Minister

van Financiën,

W. Kok

Naar boven