Opschorting grondbankregeling

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 29-02-2024.
Geldend van 01-02-1994 t/m 23-01-2004

Opschorting grondbankregeling

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 3 van het Besluit grondbankstelsel;

Besluit:

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Met ingang van 1 januari 1994 kunnen tot 1 januari 1995 in de gevallen, bedoeld in artikel 2, onderdelen a en b, van het Besluit grondbankstelsel geen aanvragen voor uitgifte in erfpacht van landbouwgrond als bedoeld in artikel 2 van dat besluit worden ingediend Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 16 december 1993

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Voor deze:
De

directeur-generaal Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

,

G. van der Lely

Naar boven