Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Financiën
Afkortingen MRB
Wet MRB 1994
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0006324
RechtsgebiedBelastingrecht | Milieubelasting
OverheidsthemaBelastingen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit personenvervoer 2000
 2. Besluit tot verlenging van de vrijstelling accijns voor de binnenvaart
 3. Bijstellingsregeling accijns en motorrijtuigenbelasting 2005
 4. Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting en belastingen op milieugrondslag 2012
 5. Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belasting zware motorrijtuigen, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet en enkele bedragen van bestuurlijke boeten 2015
 6. Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet 2014
 7. Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet 2016
 8. Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet 2017
 9. Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet 2018
 10. Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet 2019
 11. Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belastingen op milieugrondslag, Provinciewet en Wet uitwerking autobrief 2013
 12. Bijstellingsregeling accijns, motorrijtuigenbelasting en belastingen op milieugrondslag 2007
 13. Bijstellingsregeling accijns, motorrijtuigenbelasting en belastingen op milieugrondslag 2008
 14. Bijstellingsregeling accijns, motorrijtuigenbelasting en belastingen op milieugrondslag 2009
 15. Bijstellingsregeling accijns, motorrijtuigenbelasting en belastingen op milieugrondslag 2010
 16. Bijstellingsregeling accijns, motorrijtuigenbelasting en belastingen op milieugrondslag 2011
 17. Invoeringsbesluit ambulancezorg
 18. Uitvoeringsbesluit motorrijtuigenbelasting 1994
 19. Uitvoeringsregeling motorrijtuigenbelasting 1994
 20. Wijziging Uitvoeringsregeling motorrijtuigenbelasting 1994
 21. Wijzigingsbesluit enige fiscale uitvoeringsbesluiten (2012)
 22. Wijzigingsbesluit enige fiscale uitvoeringsbesluiten (2013)
 23. Wijzigingsbesluit Kentekenreglement, enz. (implementatie richtlijn inzake kentekenbewijzen van motorvoertuigen)
 24. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz.
 25. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz. (belastingen en toeslagen)
 26. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2011
 27. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2013
 28. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen en invoering regeling toepassing art. 122ca Wet financiering sociale verzekeringen
 29. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen, enige overige uitvoeringsregelingen en Wet op de accijns
 30. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2015 (fiscaliteit, toeslagen en douane en Wet op de accijns)
 31. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2013)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Kaderbesluit mrb
 2. Motorrijtuigenbelasting: motorrijtuigen ingericht en uitsluitend bestemd voor het gebruik als vuilniswagen, belasting zware motorrijtuigen: huisvuilauto's
 3. Vrijstelling in de motorrijtuigenbelasting en de belasting zware motorrijtuigen voor motorrijtuigen voor de wegenbouw

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Belastingwet BES
  Artikel: 6.1
 2. Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst
  Paragraaf: 34
 3. Besluit aanwijzing ambtenaren belast met opsporing ex artikel 159 Wegenverkeerswet 1994
  Artikel: 1
 4. Invoeringswet Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994
  Artikelen: IX, VI, VII, VIII, XVIII, XX
 5. Kaderbesluit mrb
  Tekst: tekst
 6. Kentekenreglement
  Artikelen: 6, 20
 7. Overige fiscale maatregelen 2016
  Artikel: XI
 8. Provinciewet
  Artikel: 222
 9. Regeling aanwijzing ambtenaren rijksbelastingdienst overgifte kentekenbewijs
  Artikel: 1
 10. Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
  Bijlage: behorende bij de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
 11. Uitvoeringsbesluit motorrijtuigenbelasting 1994
  Artikel: 2
 12. Uitvoeringsregeling motorrijtuigenbelasting 1994
  Artikel: 2
 13. Wegenverkeerswet 1994
  Artikel: 42
 14. Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15
  Artikel: 24
 15. Wijzigingswet Financiele-verhoudingswet enz. (herziening verdeelstelsel Provinciefonds)
  Artikel: 9
 16. Wijzigingswet Wet Belastingplan 2002-III Natuur, milieu en vervoer
  Artikel: VIII
 17. Wijzigingswet Wet Infrastructuurfonds, enz. (herziening voeding Infrastructuurfonds)
 18. Wijzigingswet Wet intrekking van de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting wegens invaliditeit
  Artikel: I
 19. Wijzigingswet Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992, enz.
  Artikel: IV
 20. Wijzigingswet Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 enz. (herziening van de tariefstructuur voor vrachtauto's)
  Artikel: V
Terug naar begin van de pagina