Algemene wet erkenning EG-hoger-onderwijsdiploma's

[Regeling vervallen per 21-12-2007.]
Geldend van 30-12-2004 t/m 20-12-2007

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
AfkortingGeen
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0006317
RechtsgebiedOnderwijsrecht
OverheidsthemaOnderwijs en wetenschap

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanwijzingsbesluit van bevoegde autoriteit voor afgifte van EG-verklaring voor het beroep van registerloods
 2. Arbeidsomstandighedenregeling
 3. Besluit aanwijzing bevoegde autoriteit voor afgifte van een EG-verklaring voor het beroep van advocaat
 4. Besluit zeevarenden
 5. Regeling aanvraag, stage en proeve EG-verklaringen volksgezondheid
 6. Regeling EG-verklaring advocaten 1996
 7. Regeling EG-verklaring kandidaat-gerechtsdeurwaarders
 8. Regeling EG-verklaring kandidaat-notarissen
 9. Regeling EG-verklaring kapiteins, stuurlieden, werktuigkundigen en maritiem officieren
 10. Regeling EG-verklaring registerloods
 11. Regeling EG-verklaring stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten
 12. Regeling erkenning EU-diploma’s brandweerofficieren
 13. Regeling onderwijsbevoegdheid Lid-Staten
 14. Verordening op de proeve van bekwaamheid
 15. Wijziging Arbeidsomstandighedenregeling

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Arbeidsomstandighedenbesluit
  Artikel: 2.8
 2. Besluit buitenslands gediplomeerden volksgezondheid
  Artikel: 4
 3. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikelen: 5, 25
 4. Interimwet zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs
  Artikel: 4
 5. Kadasterwet
  Artikel: 6
 6. Regeling EG-verklaring advocaten 1996
  Artikel: 6
 7. Regeling EG-verklaring kandidaat-gerechtsdeurwaarders
  Artikel: 1
 8. Regeling EG-verklaring kandidaat-notarissen
  Artikel: 1
 9. Regeling EG-verklaring stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten
  Artikel: 1
 10. Regeling erkenning EU-diploma’s brandweerofficieren
  Artikel: 1
 11. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikel: 4.2.1
 12. Wet op de architectentitel
  Artikelen: 11, 12
 13. Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
  Artikel: 45
 14. Wet op de expertisecentra
  Artikel: 3
 15. Wet op het notarisambt
  Artikel: 6
 16. Wet op het primair onderwijs
  Artikel: 3
 17. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikel: 33
 18. Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren
  Artikel: 1d
Terug naar begin van de pagina