Besluit organisatie geneeskundig deel rampenbestrijding

Geldend van 12-01-1994 t/m heden

Besluit van 13 december 1993, waarmede de Minister van Binnenlandse Zaken wordt belast met de organisatie van het geneeskundig deel van de rampenbestrijding

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Algemene Zaken, van 12 november 1993, nr. DGVGZ/BMO-931372, gedaan mede namens Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en van Binnenlandse Zaken alsmede de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;

Gelet op artikel 44, eerste lid, van de Grondwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Onze Minister van Binnenlandse Zaken wordt belast met de organisatie van het geneeskundig deel van de rampenbestrijding.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1993.

Onze Ministers van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en van Binnenlandse Zaken zijn belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 13 december 1993

Beatrix

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

R. F. M. Lubbers

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

H. d'Ancona

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

H. J. Simons

De Minister van Binnenlandse Zaken,

C. I. Dales

Uitgegeven de elfde januari 1994

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina